Szakvizsga előkészítő tanfolyam

Szakvizsga előkészítő tanfolyam arc- állcsont- szájsebészet és dento-alveoláris sebészet szakirányokra

A kurzus oftex kódja: SZTE SZAOK/2024.II/00053
Akkreditációs pontérték: 20 pont (arc- állcsont- szájsebészet, dento-alveoláris sebészet)

Online vizsga letehető: 2024. 09. 30-ig.

 1. A fej-nyak régió gyulladásai, kezelési módjaik
  Dr. Németh Zsolt PhD, Habil, tanszékvezető egyetemi docens
 2. Impaktált, retineált fogak sebészi ellátása – állcsontpathológia
  Prof. Dr. Szalma József tanszékvezető egyetemi tanár
 3. Szájnyálkahártya elváltozások, precancerozisok diagnosztikája, kezelése
  Dr. Boda Róbert klinikaigazgató
 4. Preprotetikai sebészet, és digitális tervezés
  Prof. Dr. Dr. Piffkó József tanszékvezető egyetemi tanár
 5. Dentális implantológia alapelvei
  Dr. Joób-Fancsaly Árpád egyetemi docens, med. habil., PhD
 6. Rizikóbetegek ellátása (antireszorptív, vérzékeny, transzplantált, stb.)
  Dr. Vereb Tamás PhD, egyetemi adjunktus
 7. Ortognath műtétek orthodonciai előkészítése
  Dr. Sáfrány-Fárk Árpád PhD, egyetemi tanársegéd
 8. Dysgnathiák kezelésének általános irányelvei
  Dr. Dr. Bogdán Sándor PhD, egyetemi docens
 9. Sebészi lehetőségek a dysgnathiák kezelésében
  Dr. Seres László PhD, habil, egyetemi adjunktus
 10. A különböző terápiás modalitások szerepe a fej-nyaki daganatok kezelésében
  Prof. Dr. Dr. Oberna Ferenc Habil., központvezető főorvos
 11. Fej-nyaki daganatok staging-je, a TNM jelentősége a prognózisban
  Dr. Paczona Róbert PhD, egyetemi adjunktus
 12. Rekonstrukciós lehetőségek a fej-nyaki daganatok terápiájában
  Dr. Dr. Sass Tamás Miklós PhD, főorvos
 13. Temporomandibularis ízület betegségeinek konzervatív és sebészi ellátása
  Dr. Dr. Janovszky Ágnes PhD, egyetemi adjunktus
 14. Ajak-, szájpad- és archasadékok, fejlődési rendellenességek kezelése
  Dr. Nagy Krisztián PhD, osztályvezető
 15. A mandibulatörések, fogsérülések ellátásának elvei, gyermektraumák
  Dr. Vetró Éva PhD, egyetemi tanársegéd
 16. A középarc-, és panfacialis törések ellátásának elvei
  Dr. Boa Kristóf PhD, egyetemi tanársegéd
 17. Nyálmirigyek betegségei és kezelési lehetőségeik
  Dr. Vaszilkó Mihály med. habil., egyetemi tanár