Szakképzésekről

162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=176406.336320 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=154386.333678 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés részletes szabályairól http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=130828.333670 64.2011.-XI.-29.-NEFMI rendelet az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezők folyamatos továbbképzéséről https://semmelweis.hu/fok-tovabbkepzes/files/2020/04/64.2011.-XI.-29.-NEFMI.pdf

2. ARC-, ÁLLCSONT- ÉS SZÁJSEBÉSZET (22/2012. (IX. 14.) EMMI RENDELET)

1. Képzési idő: 70 hónap 2. Képzési program: 2.1. 24 hó törzsképzési program: a)    6 hó sürgősségi gyakorlat b)    1 hó törzsképzési tanfolyam c)    17 hó fogászati képzés egyetemi képzőhelyen: ca)    az I. évben heti 20 órában: fogászati anyagtan, odontotechnológia, konzerváló fogászati propedeutika, fogpótlástani propedeutika, szájsebészeti propedeutika, orális biológia, preventív fogászat cb)    a II. évben heti 20 órában: orális radiológia, szájsebészet, fogpótlástan, parodontológia, gyermekfogászat és fogszabályozás, konzerváló fogászat 2.2. 46 hónap szakgyakorlati képzés: a)    10 hó dentoalveolaris sebészet b)    8 hó maxillofacialis sebészet c)    12 hó arc-, állcsont- és fej-nyak tumor-sebészet d)    3 hó traumatológia e)    3 hó általános sebészet f)    7 hó arc-, állcsontdeformitások és fejlődési rendellenességek sebészete g)    3 hó fül-orr-gégészet 3. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei 3.1. A 2. év végén (vagy végéig) a törzsképzési programban felsorolt tárgyakból részvizsgákat kell tenni. 3.2. Meghatározott számú és típusú beavatkozás teljesítése.